Wat doe ik

  • Het aanvragen, begeleiden, behandelen, ondersteunen, alsmede het toetsen en toezicht houden op omgevingsvergunningen, meldingen, ontheffingen van onder andere de activiteit bouwen, slopen, het oprichten of veranderen van een milieu inrichting, het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, het handelen in strijd met het bestemmingsplan, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, het wijzigen van een monument, het aanleggen of veranderen van een uitweg, het kappen van een houtopstand, het aanbrengen van reclame, alsmede de coördinatie hiervan.

  • Het begeleiden en coördineren van bestemmingsplan procedures, alsmede de toetsing aan beeldkwaliteitsplannen, beleidsnota’s of notities, alsmede planschadeverzoeken.

  • Het opstellen van een vuurlastberekening, brandoverslag en het opstellen van een PVE.

  • Het adviseren met betrekking tot het veranderen, wijzigen of oprichten van een milieutechnische inrichting op grond van het Activiteitenbesluit.

  • Het beoordelen van een asbestinventarisatieonderzoek, bodemonderzoek of geluidsrapport.

  • Juridische ondersteuning in bezwaar en beroep, alsmede privaatrechtelijke ondersteuning.

  • Maar u kunt mij ook vragen als teamleider, coördinator of als hoofd van uw afdeling.

  • Ook ondersteun ik u graag met het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen, notities, programma’s of verordeningen.