Logo Sterrecht

Erkenningsregeling Kwaliteitscriteria 2.1

Oprichting StErRecht: register voor omgevingsrecht specialisten en generalisten
PERSBERICHT
Alphen aan den Rijn, 15 december 2014

StErRecht introduceert de onafhankelijke erkenningsregeling voor omgevingsrecht specialisten en generalisten. Het register van de erkenningsregeling bevat uitsluitend omgevingsrecht specialisten en generalisten die zijn gecontroleerd en voldoen aan strenge eisen. Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht (StErRecht) is een initiatief van René Ungerer van het Centrum voor Certificatie, Raymond von den Benken van ROWIQ Advies en Jan Jacob Breimer van loket Breimer. Breimer: “De belangrijkste doelstelling van StErRecht is werkzame personen te erkennen doordat zij hebben aangetoond te voldoen aan kennis en kunde op het gebied van omgevingsrecht. StErRecht start met het erkennen van private specialisten en generalisten werkzaam bij of voor de overheid. Deze personen zijn in te zetten bij het opstellen, toetsen en handhaven van de taakvelden in het omgevingsrecht. De opdrachtgever, de overheid en de uiteindelijke gebruiker hebben hierdoor meer zekerheid dat iedere aanvraag, melding of vergunning, maar ook de uitvoering ervan voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.”

Kennis delen
Iedereen die werkzaam is op gebied vanomgevingsrecht, zowel in dienstverband of zelfstandig, kan zich laten erkennen bij StErRecht. “Het gaat ons om de kennis en professionele vaardigheden van een persoon. Zo kunnen we zorgen voor maximale kennis- en informatiedeling en voor professioneel netwerk van toetsers/adviseurs en toezichthouders/handhavers.” StErRecht biedt de overheid de zekerheid dat erkende personen te allen tijde voldoen en kunnen uit het register van Sterrecht snel de benodigde capaciteit en kwaliteit halen en optimaal gebruik maken van haar flexibele schil.

Strenge kwaliteitscriteria
Het register wordt beheerd door StErRecht. Een register toetser/adviseur (RTA) of een toezichthouder/handhaver (RTH) die zich wil inschrijven in het online StErRecht register moet aan Kwaliteitscriteria 2.1 voldoen. Hiermee waarborgt een RTA of RTH de deskundigheid en kwaliteit van het advies over de betreffende wet- en regelgeving. Hierbij toetst StErRecht ook of aan de kennis en kunde blijft worden voldaan, door onder andere regelmatig projecten en dossiers te controleren. Omdat StErRecht tevens de integriteit en onafhankelijkheid van haar erkende personen controleert, kunnen overheidspartijen hiervan profiteren en is een oprechte en transparante werkwijze gewaarborgd.

De ontwikkelingen van de erkenningsregeling StErRecht zijn te volgen via haar eigen Linkedin groep, facebook StErRecht en viaTwitter@StErRecht.

Einde persbericht

Noot voor de redactie. De stichting wordt bijgestaan door een commissie Besluiten en commissie Kwaliteit. In de commissie Besluiten zitten onafhankelijke deskundigen die besluiten nemen op voordracht van de onderzoeksresultaten voor het verstrekken van de erkenning aan de RTA en RTH’s. De inhoud van de erkenning wordt vastgesteld door de commissie Kwaliteit.

Meer informatie vindt u op www.sterrecht.nl

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat op 0172-242441